Thời gian mọc răng của trẻ thay đổi từ 6 tháng đến 12 tháng tùy theo sự phát triển của trẻ.

Các nghiên cứu cho thấy thời gian mọc răng và thay răng không quan trọng bằng trình tự thay răng, vì nếu các răng thay không đúng trình tự, có thể dẫn đến những lệch lạc trên cung răng.