PRF ( Platelet-rich Fibrin) là Huyết tương giàu tiểu cầu. Huyết tương giàu tiểu cầu là một chế phẩm từ máu với hàm lượng tiểu cầu cao gấp 4 – 6 lần bình thường.


Huyết tương giàu tiểu cầu được chiết lọc, li tâm từ chính máu tự thân của con người để tạo ra các tế bào tiểu cầu, nhằm đẩy nhanh sự hồi phục của các mô tổn thương, làm lành các mạch máu.

Ghép xương màng tế bào PRF kết hợp phục hình Implant: Bao gồm ghép xương kết hợp với màng PRF lấy trực tiếp từ máu của bệnh nhân, qua thiết bị quay ly tâm sẽ được lấy để cấy ghép lại cho bệnh nhân giúp

  • Tăng thể tích xương và diện tích tiếp xúc với xương hàm,
  • Lành thương mô mềm sau phẫu thuật cắm ghép
  • Việc cấy ghép Implant dễ dàng thực hiện hơn và nhanh hơn.
  • Kể cả khi tiêu xương chân răng vẫn có thể phục hồi hoàn toàn nhờ ghép xương màng PRF kết hợp Implant.